Nûş eden sahbâ-yı lâ'lin cûş eder mi meyler gibi

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar