Nûrunda iken vech-i münîrin niye râik

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar