Nice vasf(eylesin-etmesin) zâtın sühandan

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar