Nice bir ey şûh-i cihan aşk ile nâlân olayım

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar