Ateş-i sûzân-ı firkat yaktı cism ü cânımı

Notalar

Sarki Bilgileri

  • Sarki Adi: Ateş-i sûzân-ı firkat yaktı cism ü cânımı
  • Bestekar: Meçhul
  • Guftekar: Mehmet Sâdi Bey
  • Makam: Hüzzâm
  • Form: Şarkı
  • Usul: Yürük Semâî

Gufte

Yorumlar