Nevrûz-i bahar erdi nahl-i gül gonce döker

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar