Neş'eyâb-ı lûtfun olsun bu ser-i şûrîdemiz

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar