Neş'eyâb etmekte hüzn-i kalb-i nâ-şâdım seni

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar