Neş'e-mendim sunma lûtf et sâkıyâ peymâneyi

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar