Ne vefâ var ne şifâ var dil-i bî-çâreye yârdan

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar