Ne safâdır eyyâm-ı gül zevk arttırır bir kâse mül

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar