Aşüfte-dil'iz dâm-ı hevâ meskenimizdir

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar