Ne günlerdi o günler berâber çok mutluyduk

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar