Ne bülbül-sûz ne giriftâr-ı reng ü bû oluruz

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar