Ne bulur ehl-i safâ bende vefâdan gayrı

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar