Nazîrin yok senin ey mâh yerde

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar