Nâvek-i gamzen ki her dem bağrımı pür-hûn eder

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar