Nâr-ı hicrânın ile ey gonca-leb

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar