Nâr-ı hasret bende her dem

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar