Nâr-ı firkat yaktı dil-bîçâremi

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar