Nâr-ı firkat şûlepâş oldukça sînem dağlıyor

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar