Nâlehân'ım ben firak-ı yâr ile

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar