Nabzım ele almakta tabîb çâre ne söyle

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar