Mürg-i dili mest etti gül-i rûy-i muhabbet

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar