Milk-i dilde hükmeder ey şûh fermânın senin

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar