Müjgân-ı kalem kâkül işler ruh-i yâre

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar