Meyli o şûhun acep ağyâre mi

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar