Meyl eylese ağyâre anı sanma vefâdır

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar