Mey gibi sermest eden dilşâd eden sensin beni

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar