Mevsim-i Nevrûz erişti geldi eyyâm-ı bahar

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar