Meşreb-i âvâremi sanma dönek

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar