Mest olup süzdün diye çeşmânı

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar