Mest olup etmiş giribânın küşâde ta-be-naf

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar