Mest iken âgûşa gelmez çırpınır hiddet eder

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar