Mest etti beni müşk od'u bir kâkül-i hoş-bû

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar