Mest etmek için rûhumu ey şi'r-i mücessem

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar