Mânend-i âh kimse bana hem-nefes değil

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar