Mâil oldum kâkül-i dildâra âh

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar