Mahmur bakışın mest ü harâb eyledi şimdi

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar