Mahmûr bakışı âşıka bin lûtfa bedeldir

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar