Leyle-i zülfün dil-i mecnûn olur dîvânesi

Notalar

Sarki Bilgileri

  • Sarki Adi: Leyle-i zülfün dil-i mecnûn olur dîvânesi
  • Bestekar: Zaharya
  • Guftekar: Meçhul
  • Makam: Isfahân
  • Form: Beste
  • Usul: Çenber(Ağır)

Gufte

Yorumlar