Lâ'lin gören ey hûr-lika kevseri n'eyler

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar