Künc-i gamda bî-mecâlim ey perî şâd et beni

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar