Kimlerle meyan-beste-i agûş-i meramdır

Notalar

Sarki Bilgileri

  • Sarki Adi: Kimlerle meyan-beste-i agûş-i meramdır
  • Bestekar: Dellalzâde
  • Guftekar: Meçhul
  • Makam: Nühüft
  • Form: Ağır Semai
  • Usul: Ağır Sengin Semâî

Gufte

Yorumlar