Kimin mecbûr-i hüsn ü ânısın şûh-i şenin kimdir

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar