Kim olur zor ile maksûduna reh-yâb-ı zafer

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar