Kırdı geçirdi beni sadme-i dehr-i deni

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar