Kıldı zülfün-veş perîşân hâlimi hâlin senin

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar