Kemân-ı aşkını çekmek o şûhun hayli müşkilmiş

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar