Kasdı o şuhun yine âzâre mi

Notalar

Sarki Bilgileri

  • Sarki Adi: Kasdı o şuhun yine âzâre mi
  • Bestekar: Dede Efendi
  • Guftekar: Meçhul
  • Makam: Nühüft
  • Form: Şarkı
  • Usul: Yürük Semâî

Gufte

Yorumlar